Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Politika për Kualitet
RENOVA është përcaktuar që në përgjithësi të zbatoj POLITIKËN PËR KUALITET e cila është kornizë për përcaktimin dhe pasqyrimin e qëllimit të definuar për kualitet , principet bazë të së cilës janë:
Përmbushja dhe plotësimi i nevojave dhe kërkesave të blerësve në tërsi paraqet kusht të së kaluarës,të tashmes dhe të së ardhmes së suksesit afarist të Renovës.
Orientimin drejt kualitetit ndërkombëtar e udhëheqin kuadro të aftë dhe profesionalisht të pregaditur për të cilët kualiteti paraqet preokupimin kryesorë,dhe të cilët janë bartës së kulturës së re afariste.
Sigurimi i kualitetit është obligim i ç’do të punësuari.
Kualiteti planifikohet dhe sigurohet në të gjitha nivelet dhe në të gjitha funksionet , dhe në vazhdimësi testohet dhe është në raport të ndërsjell me qëllimin final,përmbushja e nevojave të blerësve është qëllim primar.
Me Qëllim që blerësit e prodhimeve Renofix të jenë më të sigurt,dhe ne si prodhues i këtyre prodhimeve ,shfrytëzojm metodat më bashkëkohore gjatë kontrollit të prodhimit final të cilat janë në përputhshmëri me EN Normat për ndërtimtari.Shenja CE është garancion për prodhim të kontrolluar sipas standardeve reptësisht të definuara.
Preventiva dhe eliminimi i gabimeve është mënyrë e punës së RENOVËS e cila i mundëson që në tregë ndërmarja të penetroj në mënyrë konkuruese në kontinuitet duke i ritur ofertat e veta mbi baza të përmbushjes së nevojave të blerësve, dhe shoqërisë në tërrësi.
RENOVA në të ardhmen obligohet që:
Në kontinuitet ta përmirsoj afarizmin e vetë,Sistemin vetanak për kualitet , duke i transformuar në mënyrë të suksesëshme kërkesat e tregut në prodhime të çmuara.
Në vazhdimësi të përmirsoj Sistemin për menaxhim të kualitetit (cilësis) me të cilën i përmbush nevojat e standardit ISO 9001 : 2008, dhe me këte i përmbush nevojat e blerësve.
Menaxhimi me kualitetin do të thotë edhe qeverisje e sukësesëshme me të gjitha segmentet e ndërmarjes ,përmirësimin e kushteve të punës pajisjeve dhe njohurive të të punësuarve si dhe mbanë llogari për mbrojtjen e ambientit jetsorë.
15.01.2011 Udhëheqës

Renova-ISO-Certifikat-2015

Renova-ISO-Certifikat-2015

RENOVA CERTIFICATES

Acreditation GSIEMB 5319990620AAK

CE.pdf CE2 CSR award

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.