Skip to Content

Renofix 12 СИВ – МАТЕРИЈАЛ ЗА ФИНА ОБРАБОТКА

Еколошки чист малтер со висок квалитет за фина обработка на ѕидови и плафони. Се употребува за надворешни и внатрешни површини. Површината треба да биде чиста и сува. Се промешува со 5,5 до 6 литри чиста вода. Материјалоттреба да биде без грутки. Да се чува на суво. Да не се работи на температура под +5°С. Трајност 6 месеци. Да се придржува до техничкото упатство.

Технички лист

ROFIX-12

READ MORE

Renofix 12 БЕЛ – МАТЕРИЈАЛ ЗА ФИНА ОБРАБОТКА БЕЛ

Еколошки чист малтер со висок квалитет за фина обработка на ѕидови и плафони. Се употребува за надворешни и внатрешни површини. Површината треба да биде чиста и сува. Се промешува со 5,5 до 6 литри чиста вода. Материјалоттреба да биде без грутки. Да се чува на суво. Да не се работи на температура под +5°С. Трајност 6 месеци. Да се придржува до техничкото упатство.

Технички лист

ROFIX-12-Bardh

READ MORE

Renofix 41 БЕЛ

Минерален материјал(малтер) за лепење врз база на бел цемент и вар во градежништвото.За израмнување груби површини малтерисувани со основен малтер-топлински малтер и како претходна припрема за структуралниот малтер.За лепење рабиц мрежи P40 и за топлински систем Renotherm K40.За лепење тервол плочи и рабиц мрежи. Една вреќа Renofix 41 се меша со 8,5 литри вода; десет минути треба да мирува, потоа со глетарица се нанесува по површината и се залепува рабиц мрежа.Да не се меша со други материјали.Минимална дебелина 3-5мм.Да се употребува во тек на 2 часа.Не работете под +5C.

READ MORE

Ренофикс 58 БЕЛ – НИВЕЛМАСА

Се употребува за израмнување на површината малтерисано со основни
материали од Ренова. Подготовка за финална обработка на
декоративни материали Абриб. Со 7-7.5 литри чиста вода се промешува
со миксер 2 минути.10 мин.пред употреба се промешува уште еднаш.
Пред да се мачка со Renofix 58.
Основата мачкано со Ренова основни материали да биде добро суха,по
тоа може да се нанесува промешаниот материал со глетарица посале
24 часа може да се нанесе Абрибот.. Се употребува во текот на 2 часа.
Да не се промешува со други материјали. Да се чува на суво. Трајност 6
месеци. Да не се работи под температура од +5 ºC.
Да се придржува до техничкото упатство.

READ MORE

Renofix НИВЕЛМАСА

Се употребува за израмнување разни подови, подготовка за поставување керамички плочки, разни паркети, линолеум плочки, теписони, израмнување гаражи, итн. Еднокомпонентна маса составена од хидраулички врзувачи, адитиви и посебни полначи. Основата треба да биде прочистена од прав, остатоци, масло и да нема пукнатини. Подот треба претходно да се подмачка со подлога. Се меша со 6-7 литри чиста вода 2 мин. за да не останат грутки од материјал; по 5 мин. се промешува уште еднаш и потоа се распределува низ чистата површина. Да се чува на суво место. Трајност: б месеци. Да не се работи под температура од +5°С. Придржувајте се на техничките упатства.
Технички лист
Renofix-Nivelime
READ MORE

Renofix – ХИДРОИЗОЛАЦИЈА

Се употребува за изолација на балкони, бањи, базени итн. Една вреќа од 25кг. добро се меша со миксер со 4-5 литри вода. Материјалот треба да биде без грутки. Се нанесува со глетарица или со четка во дебелина од 1-2 мм. По 12 часа се нанесува уште еднаш во истата дебелина и на крај обавезно да се премачка со четка. Да не се работи под температура од +5C. Придржувајте се до техничкото упатство.

RENOFIX MASE IZOLUESE

READ MORE

Renofuga – МАСА ЗА ФУГИРАЊЕ

Се употребува за фугирање плочки од керамика,мермер,гранит и др. Потрошувачката зависи од димензии на плочките и од ширината на фигите.Една вреќа Renofuga се меша со 5 литри вода.Трајност 3 месеци. Да се чува на суво. Да не се работи под температура од +5C.Придржувајте се до техничкото упатство.
Технички лист
RENOFUGA
READ MORE