Skip to Content

Renofix 5

Përdoret për ngjitjen e pllakave për iyolim , si material për shpahtlimin e sipërfaqeve betoni, si ngjitës për rrafshimin e sistemeve termike Renoterm 50 dhe si ngjitës për llaç çimento mbi sipërfaqe të lëmueshme betoni, pllaka guri, qeramike dhe graniti. Një thes Renofix 5 me mikser përyihet 2 minuta me 7-7,5 litra ujë të pastër, S’duhet të punohet nën temperature prej +5C

ROFIX-5

READ MORE

Renofix 5 STANDARD – NGJITËS NDËRTIMOR – ÇIMENTO MATERIAL PËR SHPAHTLIM

Përdoret për ngjitjen e pllakave për izolim, si material për shpahtlimin e sipërfaqeve betoni, si ngjitës për rrafshimin e sistemeve termike Renotherm 50 dhe si ngjitës për llaç çimento mbi sipërfaqe të lëmueshme betoni, pllaka guri, qeramike dhe graniti. Një thes Renofix 5 STANDARD me mikser përzihet 2 minuta me 7-7,5 litra ujë të pastër. S’duhet të punohet nën temperature prej +5°C.
Flete Teknike
Renofix-5-Standard
READ MORE

Renofix 5 I BARDHË – NGJITËS NDËRTIMOR – ÇIMENTO MATERIAL PËR SHPAHTLIM

Përdoret për ngjitjen e pllakave për izolim, si material për shpahtlimin e sipërfaqeve betoni, si ngjitës për rrafshimin e sistemeve termike Renotherm 50 dhe si ngjitës për llaç çimento mbi sipërfaqe të lëmueshme betoni, pllaka guri, qeramike dhe graniti. Një thes Renofix 5 I BARDHË me mikser përzihet 2 minuta me 7-7,5 litra ujë të pastër. S’duhet të punohet nën temperature prej +5°C.
Flete Teknike
ROFIX-5-Bardh
READ MORE

Renofix 15 – STEIN- UND FLIESENKLEBER FUR WAND UND BODEN

Stein- und Keramikfliesenkleber für Wand und Boden. Verwendung innen und außen auf Flächen mit Zement- oder Kalkputz, aus Beton oder Gipskartonplatten. Die Oberfläche muss schmutz- und staubfrei und entsprechend tragfähig sein. Klumpenfrei mischen mit maximal 7,5 Litern sauberen Wassers. Trocken lagern. Nicht unter 5 Grad Celsius verarbeiten.
Technisches Datenblatt
Renofix-15
READ MORE

Renofix 15 STANDARD – NGJITËS PËR PLLAKA GURI DHE QERAMIKE MBI SIPËRFAQE TË MUREVE DHE DYSHEMEVE

Ngjitës për pllaka guri dhe qeramike mbi sipërfaqe të mureve dhe dyshemeve. Përdoret për sipërfaqe të brendshme dhe të jashtme të suvatuara me llaç çimento, llaç gur gëlqere, sipërfaqe betoni, mure me pllaka gjips-kartoni. Baza duhet të jetë e pastër, e thatë dhe bartëse. Përzihet me maksimum 6,5 litra ujë të pastër. Materiali duhet të jetë pa kokrra. Të ruhet në vend të thatë. S’duhet të punohet nën temperature prej +5°C.
Lista Teknike
Renofix-15-Standard
READ MORE

Renofix 15 I BARDHË – NGJITËS PËR PLLAKA GURI DHE QERAMIKE MBI SIPËRFAQE TË MUREVE DHE DYSHEMEVE

Ngjitës për pllaka guri dhe qeramike mbi sipërfaqe të mureve dhe dyshemeve. Përdoret për sipërfaqe të brendshme dhe të jashtme të suvatuara me llaç çimento, llaç gur gëlqere, sipërfaqe betoni, mure me pllaka gjips-kartoni. Baza duhet të jetë e pastër, e thatë dhe bartëse. Përzihet me maksimum 6,5 litra ujë të pastër. Materiali duhet të jetë pa kokrra. Të ruhet në vend të thatë. S’duhet të punohet nën temperature prej +5°C.
Flete Teknike
Renofix-15-Bardh
READ MORE

Renoflex GRI – NGJITËS FLEKSIBIL SHTRESËHOLLË PËR PLLAKA QERAMIKE

Лепило за камене и керамичке плочице за зидне и подне површине. Употребљава се за лепљење керамичких плочица над плочицама и за спољашне површине малтерисане са цементним малтером, кречним малтером, за бетонске површине, за зидове са гипс картон плочама и др. Промеша се максимум са 6,5 – 7 литара чисте воде. Не треба радити у температури испод +5°С. Чувати на сувом.. Рок трајања: 6 месеци. Придржавати се техничком упутству.
Технички лист
RENOFLEX
READ MORE

Renoflex I BARDHË – NGJITËS FLEKSIBIL SHTRESËHOLLË PËR PLLAKA QERAMIKE

Лепило за камене и керамичке плочице за зидне и подне површине. Употребљава се за лепљење керамичких плочица над плочицама и за спољашне површине малтерисане са цементним малтером, кречним малтером, за бетонске површине, за зидове са гипс картон плочама и др. Промеша се максимум са 6,5 – 7 литара чисте воде. Не треба радити у температури испод +5°С. Чувати на сувом.. Рок трајања: 6 месеци. Придржавати се техничком упутству.
Технички лист
RENOFLEX
READ MORE

Renofix 50 i bardhë – NGJITËS POLYSTEROLI & MATERIAL RRAFSHUES

Përdoret për ngjitjen e pllakave Polysterolit , Lesh guri dhe ngjitjen e rrjetës armuese ,
si dhe ngjitës për pllaka guri ,mermeri,graniti dhe qeramike . Si material rrafshues për
pjesë të lëmuara betoni, ngjitëse dhe material rrafshues për sistemin termik
Renotherm W 50, si dhe ngjitëse për llaçe çimento në beton të lëmuar. Një thes
Renofix 50 me rreth 7-7,5 litra ujë të pastër përzihet me përzierëse 2 min. 10 min.
para përdorimit përzihet përsëri. Kur përdoret si ngjitëse, Renofix 50 në sipërfaqe të
plotë ose shiritore, me mistri e vendos në pllakën termike dhe pastaj e ngjet në
sipërfaqen e murit. Me rafshimin përfundimtar shtrohet-ngjet rrjetin. Si ngjitëse
Renofix 50, Kur përdoret si ngjitëse pllakash, tërhiqet me mistri dhëmbëzore.
Përdorimi brenda 2 orëve. Të mos përzihet me materiale tjera. Të mos punohet nën
temperaturë +5ºC. Të ruhet në të thatë. Qëndrueshmëria 6 muaj.
Ti përmbaheni udhëzimit teknik!

READ MORE

Renofix 50 GRI – NGJITËS POLYSTEROLI & MATERIAL RRAFSHUES

Përdoret për ngjitjen e pllakave Polysterolit , Lesh guri dhe ngjitjen e rrjetës armuese ,
si dhe ngjitës për pllaka guri ,mermeri,graniti dhe qeramike . Si material rrafshues për
pjesë të lëmuara betoni, ngjitëse dhe material rrafshues për sistemin termik
Renotherm W 50, si dhe ngjitëse për llaçe çimento në beton të lëmuar. Një thes
Renofix 50 me rreth 7-7,5 litra ujë të pastër përzihet me përzierëse 2 min. 10 min.
para përdorimit përzihet përsëri. Kur përdoret si ngjitëse, Renofix 50 në sipërfaqe të
plotë ose shiritore, me mistri e vendos në pllakën termike dhe pastaj e ngjet në
sipërfaqen e murit. Me rafshimin përfundimtar shtrohet-ngjet rrjetin. Si ngjitëse
Renofix 50, Kur përdoret si ngjitëse pllakash, tërhiqet me mistri dhëmbëzore.
Përdorimi brenda 2 orëve. Të mos përzihet me materiale tjera. Të mos punohet nën
temperaturë +5ºC. Të ruhet në të thatë. Qëndrueshmëria 6 muaj.
Ti përmbaheni udhëzimit teknik!

READ MORE