Skip to Content

Renofix 58 – MASË PËR RAFSHIM

Përdoret për rafshimin e sipërfaqefe te suvatuara me materiale bazë nga
Renova .Parapërgaditje për në fazën finale me shtresat dekorative Nji thes
Renofix 58 me reth 7-7.5 litra ujë të pastër përzihet me përzierëse 2
min.10 min. para përdorimit pëzihet përseri,para se telyhet siperfaqja me
Renofix 58 baza e lyer duhet të jetë mir e thatë , pastaj me mistrinë
rafshuese lyhet e tërë siperfqja , pas 24 oreve mund të lyhet sperfaqja me
shtresat decorative Abrib. Materiali i përzier me ujë duhet të harxhohet
Brenda 2 orëve.Të mos përzihet me materiale tjera.Të mos punohet nën
temperature + 5ºC.Të ruhet në të thatë.Qëndrueshmëria 6 muaj.
Ti përmbaheni udhëzimit teknik.

READ MORE

Renofix 50 i bardhë – NGJITËS POLYSTEROLI & MATERIAL RRAFSHUES

Përdoret për ngjitjen e pllakave Polysterolit , Lesh guri dhe ngjitjen e rrjetës armuese ,
si dhe ngjitës për pllaka guri ,mermeri,graniti dhe qeramike . Si material rrafshues për
pjesë të lëmuara betoni, ngjitëse dhe material rrafshues për sistemin termik
Renotherm W 50, si dhe ngjitëse për llaçe çimento në beton të lëmuar. Një thes
Renofix 50 me rreth 7-7,5 litra ujë të pastër përzihet me përzierëse 2 min. 10 min.
para përdorimit përzihet përsëri. Kur përdoret si ngjitëse, Renofix 50 në sipërfaqe të
plotë ose shiritore, me mistri e vendos në pllakën termike dhe pastaj e ngjet në
sipërfaqen e murit. Me rafshimin përfundimtar shtrohet-ngjet rrjetin. Si ngjitëse
Renofix 50, Kur përdoret si ngjitëse pllakash, tërhiqet me mistri dhëmbëzore.
Përdorimi brenda 2 orëve. Të mos përzihet me materiale tjera. Të mos punohet nën
temperaturë +5ºC. Të ruhet në të thatë. Qëndrueshmëria 6 muaj.
Ti përmbaheni udhëzimit teknik!

READ MORE

Renofix 50 i zi – NGJITËS POLYSTEROLI & MATERIAL RRAFSHUES

Përdoret për ngjitjen e pllakave Polysterolit , Lesh guri dhe ngjitjen e rrjetës armuese ,
si dhe ngjitës për pllaka guri ,mermeri,graniti dhe qeramike . Si material rrafshues për
pjesë të lëmuara betoni, ngjitëse dhe material rrafshues për sistemin termik
Renotherm W 50, si dhe ngjitëse për llaçe çimento në beton të lëmuar. Një thes
Renofix 50 me rreth 7-7,5 litra ujë të pastër përzihet me përzierëse 2 min. 10 min.
para përdorimit përzihet përsëri. Kur përdoret si ngjitëse, Renofix 50 në sipërfaqe të
plotë ose shiritore, me mistri e vendos në pllakën termike dhe pastaj e ngjet në
sipërfaqen e murit. Me rafshimin përfundimtar shtrohet-ngjet rrjetin. Si ngjitëse
Renofix 50, Kur përdoret si ngjitëse pllakash, tërhiqet me mistri dhëmbëzore.
Përdorimi brenda 2 orëve. Të mos përzihet me materiale tjera. Të mos punohet nën
temperaturë +5ºC. Të ruhet në të thatë. Qëndrueshmëria 6 muaj.
Ti përmbaheni udhëzimit teknik!

READ MORE

Renofix Masë Izoluese

Përdoret për izolimin e balkoneve, banjove, pishinave etj. Një thes prej 25 kg përzihet mirë me mikser 4-5 litra ijë, Materijali duhet të jetë pa kokrra. Vendoset me gletvegël ose me brushë në një trashësi prej 1-2 mm. Pas 12 orë vendoset edhe një shtresë me trashësi të njejtë dhe në fund medoemos të lyhet me brushë. S’duhet të punohet nën temperature prej +5C. Ti përmbaheni udhëzimit teknik.

RENOFIX MASE IZOLUESE

READ MORE

Renofuga

Përdoret për fugimin e pllakave të qeramikës, mermerit, granitit etj. Konsumi varet nga dimensioni i pllakave dhe nga gjerësia e fugave. Një thes Renofuga përzihet me 5 litra ujë. Qëndrueshmëria: 3 muaj. Të ruhet në vend të thatë. S’duhet të punohet nën temperature prej +5C. Ti pëtrmbaheni udhëzimit teknik.
Fletë Teknike
RENOFUGA
READ MORE

Renofix 41

Material (llaç) mineral për ngjitje në bazë të çimentos së bardhë dhe gëlqeres në ndërtimtari. Oër nivelimin e sipërfaqeve të suvatuara me llaç themelor- llaç termik dhe si parapërgatitje për llaçin struktural. Për ngjitjen e rabic-rrjetave P-40 për sisteme termike Renoterm K40. Për ngjitjen e tervoll pllakave dhe rabic rrjetave. Një thes Renofix 41 përzihet ne 8,5 litra ujë: duhet të qëndrojë 10 minuta, kurse pastaj me glet- vegël vendoset në sipërfaqe dhe ngjitet rabic-rrjeti. S’duhet të përzihet me materiale tjera. Trashësia minimale 3-5 mm. Të përdoret brënda 2 orëve. S’duhet të punohet nën temperature prej +5C

READ MORE

Renofix MASË PËR NIVELIME

Përdoret për nivelimin e dyshemeve të ndryshme, përgatitje për vendosjen e pllakave të qeramikës, parketeve të ndryshme, pllakave të linoleumit, tapicerive, nivelimin e garazhave, etj. Masë njëkomponente e përbërë prej lidhësve hidraulik, aditivave dhe mbushësve të posaçëm. Baza duhet të pastrohet nga pluhuri, mbeturina, yndyrëra, dhe të mos ketë plasaritje. Dyshemeja duhet paraprakisht të lyhet me mbështetëse (bazë). Përzihet 2 minuta me 6-7 litra ujët të pastër. Që të mos mbeten kokrra nga materiali: pas 5 minuta përzihet edhe njëherë dhe pastaj shpërndahet nëpër sipërfaqen e pastër. Të ruhet në vend të thatë. Qëndrueshmëria: 6 muaj. S’duhet të punohet nën temperaturë prej +5°C. Ti përmbaheni udhëzimit teknik.
Flete Teknike
Renofix-Nivelime
READ MORE

Renoflex – NGJITËS FLEKSIBIL SHTRESËHOLLË PËR PLLAKA QERAMIKE

Ngjitës për pllaka guri dhe qeramike mbi sipërfaqe të mureve dhe dyshemeve. Përdoret për ngjitjen e pllakave qeramike mbi pllaka dhe në sipërfaqe të jashtme të suvatuara me llaç çimento, llaç gur gëlqere, sipërfaqe betoni, mure me pllaka gjips-kartoni etj. Përzihet me maksimum 6,5-7 litra ujë të pastër. S’duhet të punohet në temperature nën +5°C. Të ruhet në vend të thatë. Qëndrueshmëria: 6 muaj. Ti përmbahet udhëzimit teknik.
Flete Teknike
RENOFLEX
READ MORE

Renofix 15 I BARDHË – NGJITËS PËR PLLAKA GURI DHE QERAMIKE MBI SIPËRFAQE TË MUREVE DHE DYSHEMEVE

Ngjitës për pllaka guri dhe qeramike mbi sipërfaqe të mureve dhe dyshemeve. Përdoret për sipërfaqe të brendshme dhe të jashtme të suvatuara me llaç çimento, llaç gur gëlqere, sipërfaqe betoni, mure me pllaka gjips-kartoni. Baza duhet të jetë e pastër, e thatë dhe bartëse. Përzihet me maksimum 6,5 litra ujë të pastër. Materiali duhet të jetë pa kokrra. Të ruhet në vend të thatë. S’duhet të punohet nën temperature prej +5°C.
Flete Teknike
Renofix-15-Bardh
READ MORE

Renofix 15 STANDARD – NGJITËS PËR PLLAKA GURI DHE QERAMIKE MBI SIPËRFAQE TË MUREVE DHE DYSHEMEVE

Ngjitës për pllaka guri dhe qeramike mbi sipërfaqe të mureve dhe dyshemeve. Përdoret për sipërfaqe të brendshme dhe të jashtme të suvatuara me llaç çimento, llaç gur gëlqere, sipërfaqe betoni, mure me pllaka gjips-kartoni. Baza duhet të jetë e pastër, e thatë dhe bartëse. Përzihet me maksimum 6,5 litra ujë të pastër. Materiali duhet të jetë pa kokrra. Të ruhet në vend të thatë. S’duhet të punohet nën temperature prej +5°C.
Lista Teknike
Renofix-15-Standard
READ MORE

Renofix 15 – NGJITËS PËR PLLAKA GURI DHE QERAMIKE MBI SIPËRFAQE TË MUREVE DHE DYSHEMEVE

Ngjitës për pllaka guri dhe qeramike mbi sipërfaqe të mureve dhe dyshemeve. Përdoret për sipërfaqe të brendshme dhe të jashtme të suvatuara me llaç çimento, llaç gur gëlqere, sipërfaqe betoni, mure me pllaka gjips-kartoni. Baza duhet të jetë e pastër, e thatë dhe bartëse. Përzihet me maksimum 7,5 litra ujë të pastër. Materiali duhet të jetë pa kokrra. Të ruhet në vend të thatë. S’duhet të punohet nën temperature prej +5°C.
Lista Teknike
Renofix-15
READ MORE

Renofix 5 STANDARD – NGJITËS NDËRTIMOR – ÇIMENTO MATERIAL PËR SHPAHTLIM

Përdoret për ngjitjen e pllakave për izolim, si material për shpahtlimin e sipërfaqeve betoni, si ngjitës për rrafshimin e sistemeve termike Renotherm 50 dhe si ngjitës për llaç çimento mbi sipërfaqe të lëmueshme betoni, pllaka guri, qeramike dhe graniti. Një thes Renofix 5 STANDARD me mikser përzihet 2 minuta me 7-7,5 litra ujë të pastër. S’duhet të punohet nën temperature prej +5°C.
Flete Teknike
Renofix-5-Standard
READ MORE

Renofix 5 I BARDHË – NGJITËS NDËRTIMOR – ÇIMENTO MATERIAL PËR SHPAHTLIM

Përdoret për ngjitjen e pllakave për izolim, si material për shpahtlimin e sipërfaqeve betoni, si ngjitës për rrafshimin e sistemeve termike Renotherm 50 dhe si ngjitës për llaç çimento mbi sipërfaqe të lëmueshme betoni, pllaka guri, qeramike dhe graniti. Një thes Renofix 5 I BARDHË me mikser përzihet 2 minuta me 7-7,5 litra ujë të pastër. S’duhet të punohet nën temperature prej +5°C.
Flete Teknike
ROFIX-5-Bardh
READ MORE

Renofix 5

Përdoret për ngjitjen e pllakave për iyolim , si material për shpahtlimin e sipërfaqeve betoni, si ngjitës për rrafshimin e sistemeve termike Renoterm 50 dhe si ngjitës për llaç çimento mbi sipërfaqe të lëmueshme betoni, pllaka guri, qeramike dhe graniti. Një thes Renofix 5 me mikser përyihet 2 minuta me 7-7,5 litra ujë të pastër, S’duhet të punohet nën temperature prej +5C

ROFIX-5

READ MORE