Skip to Content

Renofix 60 GRI – LLAÇ UNIVERZAL PËR PËRPUNIM KOMPLET TË VRAZHDË

Përdoret për fasadë, mure të brendshme dhe në hapsira të lagëta. Për punë dore një thes Renofix 60 përzihet me mikser 2 minuta me 8-9 litra ujë të pastër. Sipërfaqja e murit medoemos duhet të pastrohet nga pluhuri, mbeturina dhe yndyrëra. Trashësia minimale e shtresës është 15 mm. S’duhet të përzihet me materiale tjera. Të ruhet në vend të thatë. Qëndrueshmëria: 6 muaj. S’duhet të punohet nën temperaturë prej +5°C. Ti përmbahet udhëzimit teknik.

Fletë Teknike

Renofix 60

READ MORE

Renofix 70 GRI – SHPRIC LLAÇ PËR BAZA TË SHKRIRA TË VRAZHDA BETONI DHE PËR TULLA ME VRIMA

Përdoret si shpric-llaç (stërpikës) për të gjitha llojet e mureve. S’duhet të përdoret mbi baza të buta (gaz-çimento dhe tulla me vrima). Për punë dorë një thes Renofix 70 përzihet me rreth 9 litra ujë dhe vendoset me mistri. Stërpiket me makinë stërpikëse. Me Renofix 70 mbulohet sipërfaqja së paku 70%. Sipërfaqja e murit patjetër duhet të pastrohet nga pluhuri, mbeturina dhe yndyrëra. Të ruhet në vend të thatë. Qëndrueshmëria: 3 muaj. S’duhet të punohet nën temperaturë prej +5°C. Ti përmbahet udhëzimit teknik.

Fletë Teknike

RENOFIX-70-AL.pdf

READ MORE

Renofix 75 GRI – LLAÇ PËR MURATIM GËLQERE-ÇIMENTO

Me këtë llaç ju e kurseni kohën e dërgimit të rërës, çimentos dhe gëlqeres. Llaç gëlqere-çimento 0-3 mm. Grup llaçi II. Përzihet vetëm me ujë. S’duhet të përzihet me materiale tjera. Aplikohet për suvatim dhe muratim dore; rekomandohet, para se gjithash, për punime gjatë rinovimit. Një thes Renofix 75 përzihet me 10 litra ujë. Pasi do të kalojnë 2 minuta mund të përdoret. Sipërfaqja e murit patjetër duhet të pastrohet nga pluhuri, mbeturina dhe yndyrëra. Qëndrueshmëria: 3 muaj. Të ruhet në vend të thatë. S’duhet të punohet nën temperaturë prej +5°C. Ti përmbahet udhëzimit teknik.

Fletë Teknike

RENOFIX-75

 

READ MORE

Renofix 970 GRI – ESTRIH ÇIMENTO

Esterih i thatë mbi bazë çimento me rërë gëlqere me granulacion prej 0-3 mm. Përmirëson kualitetin e punës së juaj. Është prodhuar me teknologji moderne dhe me të fitohet sipërfaqe elastike betoni. Për punë dorë një thes Renofix 970 përzihet me 4 litra ujë. Përzihet me dorë apo me makinë për përzierjen e çimentos. Renofix 970 përdoret në një afat prej 1 orë. Pastaj detyrimisht rrafshohet ose gletohet. S’duhet të punohet nën temperaturë prej +5°C. Ti përmbahet udhëzimit teknik.

Fletë Teknike

RENOFIX-970

READ MORE