Skip to Content

Renofix 220 – LLAÇ I LEHTË PËR PËRPUNIMIN E MUREVE TË BRENDSHME ME PERLIT

Shtresë e lehtë mbi bazë gjipsi për tavane dhe mure të brendshme betoni. Një thes Renofix 220 derdhet në 10-11 litra ujë dhe përzihet me mikser. Për suvatim makinerik stërpiket me Skure-Tech S-4 dhe tërhiqet me rrafshues dhe gletohet. Trashësia e llaçit është 8-10 mm. S’duhet të punohet nën temperature prej +5°C. S’duhet të përzihet me materiale tjera. Të ruhet në vend të thatë.

Flete Teknike

RENOFIX-220

READ MORE

Renofix 202 – GLET MASA MBI BAZË GËLQERE PËR RRAFSHIM (GLETIM)

Llaç për rrafshimin (gletimin) e sipërfaqeve të brendshme të mureve, të suvatuara paraprakisht me llaç themelor (gjips, gëlqere, çimento) dhe pllaka gjips-kartoni. Një thes Renofix 202 ngadalë derdhet në 12-13 litra ujë dhe përzihet me mikser. Materiali duhet të jetë i përzier mirë dhe vendoset me glet-vegël, tërhiqet dhe rrafshohet. Trashësia e llaçit është prej -5 mm. S’duhet të punohet nën temperaturë prej +5°C. Ti përmbahet udhëzimit teknik.

Flete Teknike

Renofix-202

READ MORE

Renofix 200 – MASË PËR GLETIMIN E SIPËRFAQEVE TË BRENDSHME PARAPRAKISHT TË SUVATUARA

Masë për gletimin e mureve të suvatuara me llaç, si dhe pllaka gjips-kartoni. Një thes Renofix 200 përzihet me 12-13 litra ujë dhe përzihet. Vendosja zgjatë 40-50 minuta. Trashësia e llaçit është 1-5 mm. Muri i suvatuar me Renofix 200 lejohet të ketë lagshti deri më 2,5% dhe para ngjitjes së tapicerive dhe ngjyrosjes duhet të jetë tërësisht e thatë. S’duhet të punohet nën temperaturë prej +5°C. Ti përmbahet udhëzimit teknik.

Flete Teknike

RENOFIX-200

READ MORE

Renofix 100 – LLAÇ I BRENDSHËM PËR SUVATIMIN DHE GLETIMIN E MUREVE

Përdoret si glet llaç themelor dhe glet masë për hapsira të brendshme. Nuk është për sipërfaqe të lagëta. Një thes Renofix 100 përzihet me 10-11 litra ujë. Për suvatim makinerik stërpiket me pompë suvatimi Skure-Tech S-4 dhe me rrafshues alumini rrafshohet sipërfaqja. Trashësia minimale është 10 mm për muret dhe 7 mm për tavanet. S’duhet të punohet nën temperaturë prej +5°C.

Flete Teknike

RENOFIX-100

READ MORE

Renofix 90 – LLAÇ PËR PËRPUNIM KOMPLET DHE FILÇIMIN E SIPËRFAQEVE TË BRENDSHME

Përdoret si llaç themelor i filçuar për brenda. Nuk është për sipërfaqe të lagëta. Për suvatim dore një thes Renofix 90 përzihet me 9-10 litra ujë të pastër rreth 2 minuta, dhe vendoset me glet-veglën. Për suvatim makinerik stërpiket me Skure-Tech S-4 dhe me rrafshues alumini bëhet rrafshimi. Trashësia minimale është 10 mm për muret dhe 7 mm për tavanet. S’duhet të punohet nën temperaturë prej +5°C. Ti përmbahet udhëzimit teknik.

Flete Teknike

RENOFIX-90

READ MORE