Skip to Content

Renofix 66 – PERLIT LLAÇ I LEHTË PËR MURE FASADE DHE TË BRENDSHME ME TERMOIZOLIM

Perlit llaç i lehtë për fasade, mure të brendshme dhe të jashtme. Për suvatim dore 1 thes Renofix 66 përzihet me mikser 2 minuta me 8-9 litra ujë të pastër dhe tërhiqet me glet-vegël. Me makinën për suvatim Skure-tech S-4 stërpiken muret. Sipërfaqja e murit medoemos duhet të pastrohet nga pluhuri, mbeturina dhe yndyrëra. Mbi sipërfaqet e lëmueshme betoni detyrimisht përdoret ngjitës ndërtimor Renofix 5 si llaç lidhës. Trashësia minimale është 10 mm. S’duhet të përzihet me materiale tjera. Të ruhet në vend të thatë. Qëndrueshmëria: 6 muaj. S’duhet të punohet nën temperature prej +5°C. Ti përmbahet udhëzimit teknik.

Flete Teknike

Renofix-66

READ MORE

Renofix 20 – LLAÇ THEMELOR ÇIMENTO UJËREZISTENT PËR MURE TË LAGËTA

Përdoret për fasade dhe si llaç për cokla: për mure të brendshme dhe tavane, në hapsira të lagëta dhe të ftohëta, për puseta dhe mure betoni. Për suvatim dore 1 thes Renofix 20 përzihet me 9 litra ujë: me makinë për llaç Skure-tech S-4 stërpiken muret. Sipërfaqja e murit medoemos duhet të pastrohet nga pluhuri, mbeturina dhe yndyrëra. Në sipërfaqet e lëmueshme betoni detyrimisht përdoret ngjitës ndërtimor Renofix 5 si material lidhës. Trashësia minimale është 10 mm. S’duhet të përzihet me materiale tjera. Të ruhet në vend të thatë. Qëndrueshmëria: 6 muaj. S’duhet të punohet nën temperaturë prej +5°C. Ti përmbahet udhëzimit teknik.

Flete Teknike

RENOFIX-20

READ MORE

Renofix 12 I BARDHË – MATERIAL PËR PËRPUNIM TË BUKUR I BARDHË

Llaç i pastër ekologjik për përpunim të bukur të mureve dhe tavaneve me kualitet të lartë. Përdoret për sipërfaqe të jashtme dhe të brendshme. Sipërfaqja duhet të jetë e pastër dhe e thatë. Përzihet me 5,5-6 litra ujë të pastër. Materiali duhet të jetë pa kokrra. Të ruhet në vend të thatë. S’duhet të punohet në temperaturë nën +5°C. Qëndrueshmëria: 6 muaj. Ti përmbahet udhëzimit teknik.

Flete Teknike

ROFIX-12-Bardh

READ MORE

Renofix 12 – MATERIAL PËR PËRPUNIM TË BUKUR

Llaç i pastër ekologjik për përpunim të bukur të mureve dhe tavaneve me kualitet të lartë. Përdoret për sipërfaqe të jashtme dhe të brendshme. Sipërfaqja duhet të jetë e pastër dhe e thatë. Përzihet me 5,5-6 litra ujë të pastër. Materiali duhet të jetë pa kokrra. Të ruhet në vend të thatë. S’duhet të punohet në temperaturë nën +5°C. Qëndrueshmëria: 6 muaj. Ti përmbahet udhëzimit teknik.

Flete Teknike

ROFIX-12

READ MORE

Renofix 10 – LLAÇ PËR PËRPUNIMIN E PLOTË TË SIPËRFAQEVE TË JASHTME DHE TË BRENDSHME

Përdoret për fasade, për mure të jashtme dhe të brendshme si dhe për pjesët e lagëta të murit. Për suvatim me dorë 1 thes Renofix 10 përzihet 2 minuta me mikser me 6,5-7 litra ujë dhe tërhiqet me gletvegël. Me makinë suvatimi Skure-Tech S-4 stërpiken muret. Sipërfaqja e murit duhet të pastrohet nga pluhuri, mbeturina dhe yndyrëra. Mbi sipërfaqet e lëmueshme betoni detyrimisht përdoret ngjitës ndërtimor Renofix 5 si llaç lidhës. Trashësia minimale është 10 mm. S’duhet të përzihet me materiale tjera. S’duhet të punohet nën temperature prej +5°C. Ti përmbahet udhëzimit teknik.

Flete Teknike

RENOFIX-10

READ MORE