Skip to Content

Renofix 12 GRI – MATERIAL PËR PËRPUNIM TË BUKUR

Llaç i pastër ekologjik për përpunim të bukur të mureve dhe tavaneve me kualitet të lartë. Përdoret për sipërfaqe të jashtme dhe të brendshme. Sipërfaqja duhet të jetë e pastër dhe e thatë. Përzihet me 5,5-6 litra ujë të pastër. Materiali duhet të jetë pa kokrra. Të ruhet në vend të thatë. S’duhet të punohet në temperaturë nën +5°C. Qëndrueshmëria: 6 muaj. Ti përmbahet udhëzimit teknik.

Flete Teknike

ROFIX-12

READ MORE

Renofix 12 I BARDHË – MATERIAL PËR PËRPUNIM TË BUKUR I BARDHË

Llaç i pastër ekologjik për përpunim të bukur të mureve dhe tavaneve me kualitet të lartë. Përdoret për sipërfaqe të jashtme dhe të brendshme. Sipërfaqja duhet të jetë e pastër dhe e thatë. Përzihet me 5,5-6 litra ujë të pastër. Materiali duhet të jetë pa kokrra. Të ruhet në vend të thatë. S’duhet të punohet në temperaturë nën +5°C. Qëndrueshmëria: 6 muaj. Ti përmbahet udhëzimit teknik.

Flete Teknike

ROFIX-12-Bardh

READ MORE

Renofix 41 I BARDHË

Material (llaç) mineral për ngjitje në bazë të çimentos së bardhë dhe gëlqeres në ndërtimtari. Oër nivelimin e sipërfaqeve të suvatuara me llaç themelor- llaç termik dhe si parapërgatitje për llaçin struktural. Për ngjitjen e rabic-rrjetave P-40 për sisteme termike Renoterm K40. Për ngjitjen e tervoll pllakave dhe rabic rrjetave. Një thes Renofix 41 përzihet ne 8,5 litra ujë: duhet të qëndrojë 10 minuta, kurse pastaj me glet- vegël vendoset në sipërfaqe dhe ngjitet rabic-rrjeti. S’duhet të përzihet me materiale tjera. Trashësia minimale 3-5 mm. Të përdoret brënda 2 orëve. S’duhet të punohet nën temperature prej +5C

READ MORE

Renofix 58 I BARDHË – MASË PËR NIVELIME

Përdoret për rafshimin e sipërfaqefe te suvatuara me materiale bazë nga
Renova .Parapërgaditje për në fazën finale me shtresat dekorative Nji thes
Renofix 58 me reth 7-7.5 litra ujë të pastër përzihet me përzierëse 2
min.10 min. para përdorimit pëzihet përseri,para se telyhet siperfaqja me
Renofix 58 baza e lyer duhet të jetë mir e thatë , pastaj me mistrinë
rafshuese lyhet e tërë siperfqja , pas 24 oreve mund të lyhet sperfaqja me
shtresat decorative Abrib. Materiali i përzier me ujë duhet të harxhohet
Brenda 2 orëve.Të mos përzihet me materiale tjera.Të mos punohet nën
temperature + 5ºC.Të ruhet në të thatë.Qëndrueshmëria 6 muaj.
Ti përmbaheni udhëzimit teknik.

READ MORE

Renofix NIVELMASË

Përdoret për nivelimin e dyshemeve të ndryshme, përgatitje për vendosjen e pllakave të qeramikës, parketeve të ndryshme, pllakave të linoleumit, tapicerive, nivelimin e garazhave, etj. Masë njëkomponente e përbërë prej lidhësve hidraulik, aditivave dhe mbushësve të posaçëm. Baza duhet të pastrohet nga pluhuri, mbeturina, yndyrëra, dhe të mos ketë plasaritje. Dyshemeja duhet paraprakisht të lyhet me mbështetëse (bazë). Përzihet 2 minuta me 6-7 litra ujët të pastër. Që të mos mbeten kokrra nga materiali: pas 5 minuta përzihet edhe njëherë dhe pastaj shpërndahet nëpër sipërfaqen e pastër. Të ruhet në vend të thatë. Qëndrueshmëria: 6 muaj. S’duhet të punohet nën temperaturë prej +5°C. Ti përmbaheni udhëzimit teknik.
Flete Teknike
Renofix-Nivelime
READ MORE

Renofix – HIDROIZOLUES

Përdoret për izolimin e balkoneve, banjove, pishinave etj. Një thes prej 25 kg përzihet mirë me mikser 4-5 litra ijë, Materijali duhet të jetë pa kokrra. Vendoset me gletvegël ose me brushë në një trashësi prej 1-2 mm. Pas 12 orë vendoset edhe një shtresë me trashësi të njejtë dhe në fund medoemos të lyhet me brushë. S’duhet të punohet nën temperature prej +5C. Ti përmbaheni udhëzimit teknik.

RENOFIX MASE IZOLUESE

READ MORE

Renofuga – MASË PËR FUGIM

Përdoret për fugimin e pllakave të qeramikës, mermerit, granitit etj. Konsumi varet nga dimensioni i pllakave dhe nga gjerësia e fugave. Një thes Renofuga përzihet me 5 litra ujë. Qëndrueshmëria: 3 muaj. Të ruhet në vend të thatë. S’duhet të punohet nën temperature prej +5C. Ti pëtrmbaheni udhëzimit teknik.
Fletë Teknike
RENOFUGA
READ MORE