Skip to Content

Recent Posts by mendim

Renofix 10 – LLAÇ PËR PËRPUNIMIN E PLOTË TË SIPËRFAQEVE TË JASHTME DHE TË BRENDSHME

Verwendung an Fassaden, Außen- und Innenwänden auch in feuchten Bereichen. Im Handbetrieb mischen Sie ca. 2 Minuten mit einem Mixer einen Sack Renofix 10 mit 6,5 bis 7 Litern Wasser und ziehen mit dem Glättbrett auf. Aufspritzen mit Skure-Tech S4 möglich. Die Oberfläche muss schmutz-, staub- und fettfrei sein. Für glatte Betonoberflächen muss der Baukleber Renofix 5 als Bindemittel verwendet werden. Mindestauftragstärke 10 mm. Nicht mit anderem Material mischen. Trocken lagern. Das Produkt kann 6 Monate verwendet werden. Die Mindestverarbeitungstempe-ratur ist fünf Grad Celsius. Stellen Sie sicher, dass den Angaben im Handbuch gefolgt wird.

Technisches Datenblatt

RENOFIX-10

READ MORE

Renofix 10 I BARDHË – LLAÇ PËR PËRPUNIMIN E PLOTË TË SIPËRFAQEVE TË JASHTME DHE TË BRENDSHME

Përdoret për fasade, për mure të jashtme dhe të brendshme si dhe për pjesët e lagëta të murit. Për suvatim me dorë 1 thes Renofix 10 përzihet 2 minuta me mikser me 6,5-7 litra ujë dhe tërhiqet me gletvegël. Me makinë suvatimi Skure-Tech S-4 stërpiken muret. Sipërfaqja e murit duhet të pastrohet nga pluhuri, mbeturina dhe yndyrëra. Mbi sipërfaqet e lëmueshme betoni detyrimisht përdoret ngjitës ndërtimor Renofix 5 si llaç lidhës. Trashësia minimale është 10 mm. S’duhet të përzihet me materiale tjera. S’duhet të punohet nën temperature prej +5°C. Ti përmbahet udhëzimit teknik.

Flete Teknike

RENOFIX-10

READ MORE

Renofix 60 GRI – LLAÇ UNIVERZAL PËR PËRPUNIM KOMPLET TË VRAZHDË

Përdoret për fasadë, mure të brendshme dhe në hapsira të lagëta. Për punë dore një thes Renofix 60 përzihet me mikser 2 minuta me 8-9 litra ujë të pastër. Sipërfaqja e murit medoemos duhet të pastrohet nga pluhuri, mbeturina dhe yndyrëra. Trashësia minimale e shtresës është 15 mm. S’duhet të përzihet me materiale tjera. Të ruhet në vend të thatë. Qëndrueshmëria: 6 muaj. S’duhet të punohet nën temperaturë prej +5°C. Ti përmbahet udhëzimit teknik.

Fletë Teknike

Renofix 60

READ MORE

Renofix 20 GRI – LLAÇ THEMELOR ÇIMENTO UJËREZISTENT PËR MURE TË LAGËTA

Përdoret për fasade dhe si llaç për cokla: për mure të brendshme dhe tavane, në hapsira të lagëta dhe të ftohëta, për puseta dhe mure betoni. Për suvatim dore 1 thes Renofix 20 përzihet me 9 litra ujë: me makinë për llaç Skure-tech S-4 stërpiken muret. Sipërfaqja e murit medoemos duhet të pastrohet nga pluhuri, mbeturina dhe yndyrëra. Në sipërfaqet e lëmueshme betoni detyrimisht përdoret ngjitës ndërtimor Renofix 5 si material lidhës. Trashësia minimale është 10 mm. S’duhet të përzihet me materiale tjera. Të ruhet në vend të thatë. Qëndrueshmëria: 6 muaj. S’duhet të punohet nën temperaturë prej +5°C. Ti përmbahet udhëzimit teknik.

Flete Teknike

RENOFIX-20

READ MORE

Renofix 90 GRI – LLAÇ PËR PËRPUNIM KOMPLET DHE FILÇIMIN E SIPËRFAQEVE TË BRENDSHME

Përdoret si llaç themelor i filçuar për brenda. Nuk është për sipërfaqe të lagëta. Për suvatim dore një thes Renofix 90 përzihet me 9-10 litra ujë të pastër rreth 2 minuta, dhe vendoset me glet-veglën. Për suvatim makinerik stërpiket me Skure-Tech S-4 dhe me rrafshues alumini bëhet rrafshimi. Trashësia minimale është 10 mm për muret dhe 7 mm për tavanet. S’duhet të punohet nën temperaturë prej +5°C. Ti përmbahet udhëzimit teknik.

Flete Teknike

RENOFIX-90

READ MORE

Renofix 70 GRI – SHPRIC LLAÇ PËR BAZA TË SHKRIRA TË VRAZHDA BETONI DHE PËR TULLA ME VRIMA

Përdoret si shpric-llaç (stërpikës) për të gjitha llojet e mureve. S’duhet të përdoret mbi baza të buta (gaz-çimento dhe tulla me vrima). Për punë dorë një thes Renofix 70 përzihet me rreth 9 litra ujë dhe vendoset me mistri. Stërpiket me makinë stërpikëse. Me Renofix 70 mbulohet sipërfaqja së paku 70%. Sipërfaqja e murit patjetër duhet të pastrohet nga pluhuri, mbeturina dhe yndyrëra. Të ruhet në vend të thatë. Qëndrueshmëria: 3 muaj. S’duhet të punohet nën temperaturë prej +5°C. Ti përmbahet udhëzimit teknik.

Fletë Teknike

RENOFIX-70-AL.pdf

READ MORE

Renofix 100 GRI – LLAÇ I BRENDSHËM PËR SUVATIMIN DHE GLETIMIN E MUREVE

Përdoret si glet llaç themelor dhe glet masë për hapsira të brendshme. Nuk është për sipërfaqe të lagëta. Një thes Renofix 100 përzihet me 10-11 litra ujë. Për suvatim makinerik stërpiket me pompë suvatimi Skure-Tech S-4 dhe me rrafshues alumini rrafshohet sipërfaqja. Trashësia minimale është 10 mm për muret dhe 7 mm për tavanet. S’duhet të punohet nën temperaturë prej +5°C.

Flete Teknike

RENOFIX-100

READ MORE

Renofix 75 GRI – LLAÇ PËR MURATIM GËLQERE-ÇIMENTO

Me këtë llaç ju e kurseni kohën e dërgimit të rërës, çimentos dhe gëlqeres. Llaç gëlqere-çimento 0-3 mm. Grup llaçi II. Përzihet vetëm me ujë. S’duhet të përzihet me materiale tjera. Aplikohet për suvatim dhe muratim dore; rekomandohet, para se gjithash, për punime gjatë rinovimit. Një thes Renofix 75 përzihet me 10 litra ujë. Pasi do të kalojnë 2 minuta mund të përdoret. Sipërfaqja e murit patjetër duhet të pastrohet nga pluhuri, mbeturina dhe yndyrëra. Qëndrueshmëria: 3 muaj. Të ruhet në vend të thatë. S’duhet të punohet nën temperaturë prej +5°C. Ti përmbahet udhëzimit teknik.

Fletë Teknike

RENOFIX-75

 

READ MORE

Renofix 12 GRI – MATERIAL PËR PËRPUNIM TË BUKUR

Llaç i pastër ekologjik për përpunim të bukur të mureve dhe tavaneve me kualitet të lartë. Përdoret për sipërfaqe të jashtme dhe të brendshme. Sipërfaqja duhet të jetë e pastër dhe e thatë. Përzihet me 5,5-6 litra ujë të pastër. Materiali duhet të jetë pa kokrra. Të ruhet në vend të thatë. S’duhet të punohet në temperaturë nën +5°C. Qëndrueshmëria: 6 muaj. Ti përmbahet udhëzimit teknik.

Flete Teknike

ROFIX-12

READ MORE

Renofix 12 I BARDHË – MATERIAL PËR PËRPUNIM TË BUKUR I BARDHË

Llaç i pastër ekologjik për përpunim të bukur të mureve dhe tavaneve me kualitet të lartë. Përdoret për sipërfaqe të jashtme dhe të brendshme. Sipërfaqja duhet të jetë e pastër dhe e thatë. Përzihet me 5,5-6 litra ujë të pastër. Materiali duhet të jetë pa kokrra. Të ruhet në vend të thatë. S’duhet të punohet në temperaturë nën +5°C. Qëndrueshmëria: 6 muaj. Ti përmbahet udhëzimit teknik.

Flete Teknike

ROFIX-12-Bardh

READ MORE

Renofix 970 GRI – ESTRIH ÇIMENTO

Esterih i thatë mbi bazë çimento me rërë gëlqere me granulacion prej 0-3 mm. Përmirëson kualitetin e punës së juaj. Është prodhuar me teknologji moderne dhe me të fitohet sipërfaqe elastike betoni. Për punë dorë një thes Renofix 970 përzihet me 4 litra ujë. Përzihet me dorë apo me makinë për përzierjen e çimentos. Renofix 970 përdoret në një afat prej 1 orë. Pastaj detyrimisht rrafshohet ose gletohet. S’duhet të punohet nën temperaturë prej +5°C. Ti përmbahet udhëzimit teknik.

Fletë Teknike

RENOFIX-970

READ MORE

Renofix 5

Përdoret për ngjitjen e pllakave për iyolim , si material për shpahtlimin e sipërfaqeve betoni, si ngjitës për rrafshimin e sistemeve termike Renoterm 50 dhe si ngjitës për llaç çimento mbi sipërfaqe të lëmueshme betoni, pllaka guri, qeramike dhe graniti. Një thes Renofix 5 me mikser përyihet 2 minuta me 7-7,5 litra ujë të pastër, S’duhet të punohet nën temperature prej +5C

ROFIX-5

READ MORE

Renofix 5 STANDARD – NGJITËS NDËRTIMOR – ÇIMENTO MATERIAL PËR SHPAHTLIM

Përdoret për ngjitjen e pllakave për izolim, si material për shpahtlimin e sipërfaqeve betoni, si ngjitës për rrafshimin e sistemeve termike Renotherm 50 dhe si ngjitës për llaç çimento mbi sipërfaqe të lëmueshme betoni, pllaka guri, qeramike dhe graniti. Një thes Renofix 5 STANDARD me mikser përzihet 2 minuta me 7-7,5 litra ujë të pastër. S’duhet të punohet nën temperature prej +5°C.
Flete Teknike
Renofix-5-Standard
READ MORE

Renofix 5 I BARDHË – NGJITËS NDËRTIMOR – ÇIMENTO MATERIAL PËR SHPAHTLIM

Përdoret për ngjitjen e pllakave për izolim, si material për shpahtlimin e sipërfaqeve betoni, si ngjitës për rrafshimin e sistemeve termike Renotherm 50 dhe si ngjitës për llaç çimento mbi sipërfaqe të lëmueshme betoni, pllaka guri, qeramike dhe graniti. Një thes Renofix 5 I BARDHË me mikser përzihet 2 minuta me 7-7,5 litra ujë të pastër. S’duhet të punohet nën temperature prej +5°C.
Flete Teknike
ROFIX-5-Bardh
READ MORE

Renofix 15 – STEIN- UND FLIESENKLEBER FUR WAND UND BODEN

Stein- und Keramikfliesenkleber für Wand und Boden. Verwendung innen und außen auf Flächen mit Zement- oder Kalkputz, aus Beton oder Gipskartonplatten. Die Oberfläche muss schmutz- und staubfrei und entsprechend tragfähig sein. Klumpenfrei mischen mit maximal 7,5 Litern sauberen Wassers. Trocken lagern. Nicht unter 5 Grad Celsius verarbeiten.
Technisches Datenblatt
Renofix-15
READ MORE

 

Recent Comments by mendim

    No comments by mendim